Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány
Tegyél az egészségedért!


Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány

Alapító okirat (kivonat)

Az Alapítvány neve: Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1172 Budapest, XIII. u. 5.

Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önálló jogi személy, közhasznú szervezet.

Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

Az Alapítvány tartós közérdekű célja:
 • Daganatos és abból gyógyult személyek részére (továbbiakban: érintettek) egészségmegőrzésének, további betegség megelőzésének, az egészségügyi rehabilitációnak a támogatása
 • Érintettek részére az oktatás, ismeretet terjesztés, átképzés elősegítése, tanfolyamok elvégzésének támogatása
 • Kulturális és sport tevékenység támogatása
Az Alapítvány céljait elsősorban a következő eszközök útján éri el:
 • Tudományos ismeretterjesztő előadások, táncterápiás klubdélutánok szervezésének és lebonyolításának támogatása
 • regionális, országos és nemzetközi rendezvények szervezése, lebonyolítása, a rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségekhez támogatás nyújtása
 • a tánc és mozgásterápiás tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi eszközök beszerzésének támogatása
 • anyagi támogatás nyújtása minden olyan kezdeményezés, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér
 • társadalombiztosítási tanácsadás
 • a szociálisan rászoruló illetve nyugdíjas érintettek részére támogatás nyújtása, segélyezése
 • érintettek rehabilitációs tevékenységéhez szakemberek képzésének, továbbképzésének támogatása
 • rákkutatással kapcsolatos pályázatok anyagi támogatása
 • rákkutató munkájának támogatása, valamint az ehhez szükséges gépek, berendezések beszerzésének támogatása
 • pszichogenetikai tanácsadás daganatos betegek részére, valamint egészséges emberek részére tanácsadás a daganatos megbetegedések megelőzése érdekében
 • állatasszisztált terápia támogatása, rendezvények szervezése és a módszer népszerűsítése
 • segítő kutyák kiképzése és a fogyatékossággal élő személyekhez történő eljuttatása
 • terápiás kutya alkalmazása
Az Alapítvány jellege, jogállása:
 1. Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:
 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
 3. tudományos tevékenység, kutatás,
 4. daganatos és abból gyógyult személyek rehabilitálása, ismeretterjesztés
Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azokat elfogadja, és személyes közreműködéssel, vagy adománnyal támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

Az Alapítvány támogatója nem kötheti ki, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli adomány részbeni, vagy egész felhasználására az Alapítvány milyen konkrét célja érdekében kerülhet sor. Erről a kuratórium dönt.

A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek kizárólag az Alapító Okiratot Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyt illethetne.

Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonatkozó vagy egyéb bármilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti.

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységre fordítja.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen Alapító Okirat használatában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása, illetőleg támogatása.Adószám: 18203459-1-42

Számlaszám: 11717009-20044404 (OTP, Újjászületés Rehabilitációs Alapítvány)

Dokumentumok

Rendelkező nyilatkozat az adó 1%-áról

Közhasznúsági jelentés 2011
Közhasznúsági beszámoló 2011
Közhasznúsági beszámoló 2012
Közhasznúsági beszámoló 2013
Közhasznúsági beszámoló 2014
Közhasznúsági beszámoló 2015